Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชุมพร

แรงงานจังหวัดชุมพรร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ฯ

pll_content_description

         วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาลและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสันตินิมิตร อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ในการนี้ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชุมพร เฝ้ารับ – ส่งเสด็จฯ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  สันตินิมิตร ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ิ    

    

 

TOP