Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชุมพร

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นายวิชาญ ม่วงใหม่

นายวิชาญ ม่วงใหม่

แรงงานจังหวัดชุมพร
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัด ชั้น3 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000

แผนที่ตั้ง

ประกาศ

ประกาศ

ใบสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 7 ก.ค. 2564

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP