Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชุมพร

แรงงานจังหวัดชุมพรร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา

pll_content_description

           วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น.นายเลิศพรชัย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑ และประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดโพธิการาม ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ในการนี้  นางสาวกานต์กมล  ชุมภูทอง แรงงานจังหวัดชุมพรร่วมในพิธีฯ

   

   

   

 

TOP