Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชุมพร

หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมมอบของเยี่ยมผู้ประกันตน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ

pll_content_description

              วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมมอบของเยี่ยมผู้ประกันตน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

    

    

 

TOP