Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชุมพร

สรจ.ชุมพรพร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร ร่วมต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม บำรุงขวัญ ให้กำลังใจ ภาคราชการ เเละประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดชุมพร

pll_content_description

TOP