Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชุมพร

สรจ.ชุมพรพร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร ร่วมต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เเละคณะ เพื่อมอบสิ่งของพระราชทานให้เเก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร

pll_content_description

TOP