Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชุมพร

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องการจำหน่ายพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

TOP