Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชุมพร

แรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตรวจบูรณาการแรงงานต่างด้าวฯได้เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการ

pll_content_description

          วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวกานต์กมล ชุมภูทอง แรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตรวจบูรณาการแรงงานต่างด้าวฯ ได้เข้าตรวจสอบ บริษัท ทุ่งคาคอนกรีต จำกัด ประเภทกิจการผลิตหรือจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๘/๑ ม.๕ ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร ผลการตรวจสอบ
          ๑.พบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน ๗๖ คน มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง
          ๒.ได้ทำการสุ่มตรวจปัสสาวะแรงงานต่างด้าวจำนวน ๒๘ คน เพื่อตรวจหาสารเสพติด พบว่ามีสารเสพติด ๑ คน ซึ่งเจ้าหน้าที่ สภ.บ้านวิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร ได้ทำการเก็บปัสสาวะตัวอย่างนำส่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑๑ สุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจยืนยันผลการตรวจโดยใช้ระยะเวลา ๒๐ วันจึงจะทราบผลการตรวจฯ ยืนยัน

   

 

 

จังหวัด: 

ชุมพร

TOP