Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชุมพร

แรงงานจังหวัดชุมพร มอบหมายนางสาววลัยพร เกสโร นักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมกับชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบการจังหวัดชุมพรที่มีการจ้างแรงงานเมียนมา

pll_content_description

TOP