Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชุมพร

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

pll_content_description

           วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ประจำเต้นท์อาหารว่างและเครื่องดื่มในบริเวณพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณพิธีพระเมรุมาศจำลอง โครงการพัฒนาหนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

TOP