Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชุมพร

สรจ.ชุมพร ร่วมชุดปฏิบัติการตรวจคัดกรองกิจการเรือประมงเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

pll_content_description

TOP