Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชุมพร

สรจ. ชุมพรร่วมชุดปฏิบัติการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดโควิด-19ในกิจการเรือประมง

pll_content_description

TOP