Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชุมพร

รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดชุมพร รายปี 2564 (มกราคม – ธันวาคม)

pll_content_description

QR Code ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดชุมพร

ไตรมาส 4 ปี 2564 (ตุลาคม – ธันวาคม)

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameรายปี 64

ขนาด : 4138.85 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 14 ก.พ. 2565
TOP