Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชุมพร

บทสรุปผู้บริหารบทวิเคราะห์รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดชุมพร ไตรมาสที่ 1/2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_namesrupphuubrihaar_aitrmaasthii_1_pii2562

ขนาด : 221.96 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 พ.ค. 2562
TOP