Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชุมพร

จังหวัดชุมพรจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน

pll_content_description

          วันที่ 26 พ.ค.2561 เวลา 09.30 น.จังหวัดชุมพรจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน โดย พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์ และ พล ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบปะ รับฟังความคิดเห็นและให้คำแนะนำประชาชน ณ.หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร มีผู้เข้าร่วมจำนวน 400 คน จาก 8 อำเภอ ทั้งนี้    นาย วิระ ทองพิจิตร ปลัดจังหวัดชุมพร กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินการโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ในการนี้นางสาวกานต์กมล ชุมภูทอง แรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมในกิจกรรมฯ

     

   

   

 

TOP