Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชุมพร

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 0 (Focus Group ครั้งที่ 0)

pll_content_description

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 0 (Focus Group ครั้งที่ 0)

โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameปรชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 0

ขนาด : 1204.21 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 31 พ.ค. 2565
TOP